Thủ tục xin cấp visa cho người Hàn Quốc, Nhật Bản vào Việt Nam

23/07/2020

Thủ tục xin công văn nhập cảnh cho người Hàn Quốc, Nhật Bản vào Việt Nam có công ty tại Việt Nam bảo lãnh

I. Hồ sơ xin công văn nhập cảnh

1. Hồ sơ pháp nhân của công ty: Nộp trong trường hợp doanh nghiệp lần đầu làm thủ tục tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh

- Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức 

Giấy chứng nhận mẫu dấu của doanh nghiệp, tổ chức

Mẫu NA16- Văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức

2. Công văn đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam: Mẫu NA2

II. Địa điểm nộp hồ sơ

Công ty bảo lãnh cho người nước ngoài nộp hồ sơ xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài tại Cục quản lý xuất nhập cảnh

III. Thời gian xét duyệt

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ. Người Hàn Quốc và Nhật Bản làm thủ tục nhận thị thực tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài.

- Trường hợp đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp thị thực cho người Hàn Quốc và Nhật Bản tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài phải thanh toán với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khoản cước phí để thực hiện việc thông báo cấp thị thực.

Điện thoại liên hệ: 0967.970.188/ 01653.560.100

Cùng danh mục

Thủ tục xin visa doanh nghiệp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Visa doanh nghiệp (ký hiệu là DN) được cấp cho người vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam

Quy định thời hạn các loại visa thị thực Việt Nam

Căn cứ theo Luật số 47/2014/QH2013 về việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, các loại visa thị thực có thời hạn như sau