Thủ tục xin visa doanh nghiệp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Cập nhật: 03:48 PM, 17/02/2017

1. Visa doanh nghiệp (ký hiệu là DN) được cấp cho người vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam và có thời hạn tối đa 03 tháng.

2. Luật và các văn bản luật quy định về việc xin cấp visa doanh nghiệp

Luật số 47/2014/QH2013 - Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 

- Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định về biểu mẫu xin cấp visa, thị thực tạm trú cho người nước ngoài

3. Hồ sơ pháp nhân

- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư

- Giấy chứng nhận sử dụng mẫu dấu hoặc Thông báo sử dụng con dấu của doanh nghiệp.

Mẫu NA16- Văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức

(Doanh nghiệp chỉ phải nộp 3 mục trên trong trường hợp lần đầu nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh)

- Mẫu NA2 - Công văn mời, bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

- Hộ chiếu gốc còn thời hạn theo quy định.

4. Địa điểm làm thủ tục

Doanh nghiệp nộp hồ sơ và làm thủ tục tại Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành  phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

5. Thời gian làm thủ tục

Theo quy định là 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ

Điện thoại liên hệ: 0967.970.188/ 01653.560.100