Thủ tục xin visa cho người nước ngoài

Thủ tục xin cấp visa cho người Hàn Quốc, Nhật Bản vào Việt Nam

Thủ tục xin công văn nhập cảnh cho người Hàn Quốc, Nhật Bản vào Việt Nam có công ty tại Việt Nam bảo lãnh.

Thủ tục xin visa doanh nghiệp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Visa doanh nghiệp (ký hiệu là DN) được cấp cho người vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam

Quy định thời hạn các loại visa thị thực Việt Nam

Căn cứ theo Luật số 47/2014/QH2013 về việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, các loại visa thị thực có thời hạn như sau

Thủ tục xin visa cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài là người đứng ra thành lập hoặc góp vốn vào công ty hoạt động tại Việt Nam

Thủ tục xin visa cho lao động nước ngoài tại Việt Nam

Visa lao động được cấp cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và có thời hạn tối đa là 1 năm