Quy định thời hạn các loại visa thị thực Việt Nam

19/07/2020

Căn cứ theo Luật số 47/2014/QH2013 về việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, các loại visa thị thực có thời hạn như sau:

1. Thị thực ký hiệu SQ có thời hạn không quá 30 ngày.

2. Thị thực ký hiệu HN, DL có thời hạn không quá 03 tháng.

3. Thị thực ký hiệu VR có thời hạn không quá 06 tháng.

4. Thị thực ký hiệu NG1, NG2, NG3, NG4, LV1, LV2, DN, NN1, NN2, NN3, DH, PV1, PV2 và TT có thời hạn không quá 12 tháng.

5. Thị thực ký hiệu LĐ có thời hạn không quá 02 năm.

6. Thị thực ký hiệu ĐT có thời hạn không quá 05 năm.

7. Thị thực hết hạn, được xem xét cấp thị thực mới.

8. Thời hạn thị thực ngắn hơn thời hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế ít nhất 30 ngày.

Điện thoại liên hệ: 0967.970.188/ 01653.560.100

 

Cùng danh mục

Thủ tục xin cấp visa cho người Hàn Quốc, Nhật Bản vào Việt Nam

Thủ tục xin công văn nhập cảnh cho người Hàn Quốc, Nhật Bản vào Việt Nam có công ty tại Việt Nam bảo lãnh.

Thủ tục xin visa doanh nghiệp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Visa doanh nghiệp (ký hiệu là DN) được cấp cho người vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam