THỦ TỤC XIN CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI CÓ VỢ HOẶC CHỒNG LÀ NGƯỜI VIỆT NAM


NGƯỜI NƯỚC NGOÀI XIN CẤP LÝ LỊCH TƯ PHÁP VIỆT NAM. LÝ LỊCH TƯ PHÁP NƯỚC NGOÀI KHI NÀO?


THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MỚI NHÂT 2017


CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐIỀU KIỆN THỦ TỤC, THỜI HẠN CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Theo quy định mới về thẻ tạm trú quy định tại Điều 36, 37 và Điều 38 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH2013  ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 về thẻ tạm trú Việt Nam cho người nước ngoài như sau:


HỒ SƠ PHÁP LÝ ĐĂNG KÝ THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI


THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO TRẺ EM NƯỚC NGOÀI CÓ BỐ HOẶC MẸ LÀ NGƯỜI VIỆT NAM


THỦ TỤC XIN ĐỔI THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI


ƯU ĐIỂM, LỆ PHÍ LÀM THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Visumco xin cung cấp một số thông tin cơ bản về dịch vụ thẻ tạm trú bao gồm: ưu điểm, lợi ích và lệ phí cấp thẻ tạm trú.


Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động

Tư vấn dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động


Thẻ tạm trú có thời hạn bao lâu cho người nước ngoài ?

Thẻ tạm trú có thời hạn bao lâu cho người nước ngoài ?