Dịch Vụ Gia Hạn Thẻ Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài

02/04/2021

Dịch vụ xin gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

<

id="item-detail">

Người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam với mục đích làm việc hoặc thăm thân khi hết thời giạn ghi trên thẻ thì cần phải làm thủ tục xin cấp gia hạn thẻ tạm trú để tiếp tục ở lại Việt Nam. Dịch vụ tư vấn xin gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài của chúng tôi bao gồm:

- Dịch vụ tư vấn về điều kiện xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật

- Tư vấn chuẩn bị hồ sơ và soạn thảo hồ sơ theo quy định 

- Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan trong quá trình người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam.

Để biết thêm về dịch vụ tư vấn và các dịch vụ có liên quan đến việc gia hạn thẻ tạm trú theo quy định xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được thông tin chi tiết.

Nếu có thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi https://www.xuatnhapcanh.com.vn . Xin chân thành cảm ơn!

<

>

Cùng danh mục