MIỄN THỊ THỰC 5 NĂM

Cập nhật: 09:12 AM, 30/10/2017

Đối tượng miễn thị thực 5 năm gồm: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

 Điều kiện miễn thị thực 5 năm:

1. Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thay hộ chiếu nước ngoài (dưới đây gọi tắt là hộ chiếu) còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có hộ chiếu thì phải có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh.
 
2. Giấy miễn thị thực do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
 
Nếu có thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi http://www.xuatnhapcanh.com.vn . Xin chân thành cảm ơn!