Thủ tục xin thẻ tạm trú cho vợ, chồng, con người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

31/07/2020

I. Thời hạn

Theo quy định hiện hành, thẻ cư trú, tạm trú được cấp trong trường hợp này có ký hiệu TT và có thời hạn tối đa là 05 năm.

II. Điều kiện để được cấp thẻ tạm trú

- Hộ chiếu của người muốn xin thẻ tạm trú phải còn thời hạn tối thiểu 13 tháng

- Thị thực đang sử dụng tại Việt Nam phải đúng mục đích thăm thân ( ký hiệu là TT)

- Giấy tờ chứng minh mối quan hệ thân nhân . Các tài liệu này phải dịch thuật, công chứng hoặc Hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định.

III. Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú

1. Hồ sơ công ty gồm

- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư

- Giấy chứng nhận sử dụng mẫu dấu hoặc Thông báo sử dụng con dấu của doanh nghiệp.

- Mẫu NA16- Văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức

2. Thẻ tạm trú gốc của người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam

3. Bản công chứng hoặc dịch thuật giấy tờ chứng minh mối quan hệ thân nhân

- Giấy đăng ký kết hôn với trường hợp là vợ chồng

- Giấy khai sinh đối với trường hợp là trẻ em

4. Mẫu NA6 - Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú.

5. Mẫu NA8- Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài 

6. Ảnh 2cmx3cm: Kèm theo 02 chiếc

IV. Địa điểm nộp hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú

Người xin cấp thẻ tạm trú nộp hồ sơ tại Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố nơi mà người bảo lãnh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.

V. Thời gian làm thủ tục cấp thẻ tạm trú

Thời gian để Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài là 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

Cùng danh mục