Thời hạn, loại visa du lịch cho người nước ngoài vào Việt Nam

Cập nhật: 09:52 AM, 03/08/2019

Người nước ngoài có nhu cầu vào Việt Nam để du lịch cần làm thủ tục xin visa trước khi nhập cảnh Việt Nam (Trừ những trường hợp được miễn thị thực).

Theo quy định hiện hành, thời hạn của visa du lịch (ký hiệu là DL) tối đa là 3 tháng.

Người nước ngoài có thể lựa chọn các loại visa khác nhau tùy theo nhu cầu:

  • 1 tháng 1 lần: có thời hạn một tháng và được phép nhập cảnh một lần
  • 1 tháng nhiều lần: có thời hạn một tháng và được phép nhập cảnh nhiều lần
  • 3 tháng 1 lần: có thời hạn ba tháng và được phép nhập cảnh một lần
  • 3 tháng nhiều lần: có thời hạn ba tháng và được phép nhập cảnh nhiều lần

Người nước ngoài có nhu cầu xin visa du lịch vào Việt Nam có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp

Xem thêm: Visa du lịch