Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc, Nhật Bản làm việc tại Việt Nam

Cập nhật: 04:36 PM, 28/02/2017

Người Hàn Quốc, Nhật Bản sang Việt Nam với mục đích lao động có thể xin cấp thẻ tạm trú để làm việc lâu dài tại Việt Nam. Thẻ tạm trú được cấp trong trường hợp này có ký hiệu LĐ với thời hạn tối đa là 02 năm.

1. Điều kiện để được cấp thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc, Nhận Bản

- Hộ chiếu của người Hàn Quốc, Nhận Bản phải còn thời hạn tối thiểu 13 tháng

- Visa đang sử dụng tại Việt Nam phải đúng mục đích (Visa phải có ký hiệu là LĐ)

2. Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú

- Giấy chứng nhận hoạt động của doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài (Giấy phép ĐKKD, Giấy phép đầu tư, ...)

- Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu hoặc là Văn bản thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Mẫu NA16 Đăng ký mẫu dấu và chữ ký lần đầu tại Cơ quan XNC  

Mẫu NA6, Công văn và đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu NA8, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài 

Giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận miễn giấy phép lao động theo quy định

- Giấy giới thiệu cho nhân viên người Việt Nam đi làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại Cơ quan xuất nhập cảnh.

- Hộ chiếu bản gốc (Lưu ý: Thị  thực người nước ngoài đang sử dụng phải đúng mục đích , trường hợp trước  đó người nước ngoài đã được cấp thẻ tạm trú thì yêu cầu kèm theo cả thẻ tạm trú đang sử dụng)

- Giấy xác nhận đăng ký tạm trú hoặc sổ đăng ký tạm trú của người nước ngoài đã được xác nhận bởi công an phường, xã nơi người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam.

- Ảnh 2cmx3cm: Kèm theo 02 chiếc

3. Địa điểm nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú tại Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

4. Thời gian làm thủ tục

Sau 05 ngày làm việc kể từ khi nộp đủ hồ sơ tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam.

 

Xem thêm: Thẻ tạm trú