Thủ tục xin cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài do bị mất hoặc hư hỏng

Cập nhật: 10:26 AM, 26/07/2016

Thủ tục xin cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài do bị mất hoặc hư hỏng rách nát trong quá trình sử dụng

1. Những lưu ý khi cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài trong trường hợp thẻ bị mất hoặc hư hỏng.

- Thời hạn của hộ chiếu còn giá trị sử dụng tối thiểu là 13 tháng.

- Đối với trường hợp người lao động nước ngoài: Giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động của người nước ngoài phải còn đủ 12 tháng (Trong trường hợp GPLĐ hoặc giấy miễn GPLĐ không còn đủ 12 tháng thì trường hợp này phải chuyển sang cấp visa);

- Đối với nhà đầu tư có thể xin cấp thẻ tạm với thời hạn tạm trú bằng với thời hạn của thẻ cũ hoặc dài hơn thời hạn của thẻ cũ nhưng tối đa không quá 5 năm theo quy định.

- Đối với người có vợ hoặc chồng, trẻ em có mẹ Việt Nam có thể xin cấp thẻ tạm trú với thời hạn tương đương của thẻ tạm trú cũ hoặc có thể xin cấp với thời hạn dài hơn nhưng tối đa không quá 5 năm theo quy định.

- Khi làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú yêu cầu người làm mất thẻ hoặc làm hư hỏng thẻ phải có văn bản giải trình trình bày rõ việc việc mất thẻ hoặc hư hỏng thẻ nộp kèm với bộ hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú được trình bày dưới đây.

2. Thủ tục cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài trong trường hợp thẻ tạm trú bị mất hoặc hư hỏng trong quá trình sử dụng.

 

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài

Thời hạn cấp thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài có giấy phép lao động hoặc trường hợp được miễn giấy phép lao động tối đa là 2 năm (bằng với thời hạn tối đa của Giấy phép lao động).

 

Thủ tục xin cấp thẻ cho người nước ngoài là chủ hoặc góp vốn vào công ty tại Việt Nam

Thời hạn cấp thẻ tạm trú cho Nhà đầu tư nước ngoài là người đứng ra thành lập hoặc góp vốn vào công ty hoạt động tại Việt Nam tối đa không quá 05 năm.

 

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thân nhân Việt Nam

Thời hạn của thẻ cư trú, tạm trú cấp cho người nước ngoài có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam hoặc trẻ em có bố mẹ Việt Nam theo quy định là không quá 5 năm

 

 Điện thoại liên hệ: 0967.970.188/ 01653.560.100