Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài có vợ, chồng là người Việt Nam

Người nước ngoài có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam có thể làm thủ tục xin thẻ tạm trú để sinh sống ở Việt Nam lâu dài


Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc, Nhật Bản làm việc tại Việt Nam

Người Hàn Quốc, Nhật Bản đang làm việc tại Việt Nam có thể xin cấp thẻ tạm trú với thời hạn tối đa là 02 năm.


Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT với thời hạn tối đa là 05 năm.


Thủ tục xin cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài do bị mất hoặc hư hỏng

Khi làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú yêu cầu người làm mất thẻ hoặc làm hư hỏng thẻ phải có văn bản giải trình trình bày rõ việc việc mất thẻ hoặc hư hỏng thẻ nộp kèm với bộ hồ sơ


Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài

Thời hạn cấp thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài có giấy phép lao động hoặc trường hợp được miễn giấy phép lao động tối đa là 2 năm (bằng với thời hạn tối đa của Giấy phép lao động).


Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài là chủ hoặc góp vốn vào công ty tại Việt Nam

Thời hạn cấp thẻ tạm trú cho Nhà đầu tư nước ngoài là người đứng ra thành lập hoặc góp vốn vào công ty hoạt động tại Việt Nam tối đa không quá 05 năm.


Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thân nhân Việt Nam

Thời hạn của thẻ cư trú, tạm trú cấp cho người nước ngoài có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam hoặc trẻ em có bố mẹ Việt Nam theo quy định là không quá 5 năm