Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú dài hạn 5 năm cho người nước ngoài

Cập nhật: 11:25 AM, 13/07/2017

Theo quy định mới về thẻ tạm trú quy định tại Điều 38, Điều 8 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 về thời hạn và giá trị sử dụng của thẻ tạm trú Việt Nam cho người nước ngoài như sau: 

Xem chi tiết tại đây:....

Thẻ tạm trú có thời hạn không quá 5 năm cấp cho những đối tượng sau:

- Thẻ tạm trú ký hiệu NG3 - Cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ.
- Thẻ tạm trú ký hiệu LV1 - Cấp cho người vào làm việc với các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Thẻ tạm trú có ký hiệu LV2 - Cấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
- Thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam
- Thẻ tạm trú có ký hiệu DH - Cấp cho người vào thực tập, học tập.

Chúng tôi có một quy trình tư vấn đơn giản, dễ hiểu để người nước ngoài, người thân của người nước ngoài có thể chuẩn bị các tài liệu cần thiết để xin cấp thẻ tạm trú một cách chuẩn xác, từ đó tạo thuận lợi và thúc đẩy tiến độ xin cấp thẻ tạm trú một cách nhanh chóng. Để được biết thông tin chi tiết về việc xin cấp thẻ tạm trú xin vui lòng liên hệ với văn phòng Visumco nơi gần nhất của chúng tôi.