Dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú dài hạn cho người nước ngoài

Cập nhật: 11:05 AM, 13/07/2017

Người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam với mục đích làm việc hoặc thăm thân khi hết thời giạn ghi trên thẻ thì cần phải làm thủ tục xin cấp gia hạn thẻ tạm trú để tiếp tục ở lại Việt Nam. Dịch vụ tư vấn xin gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài của chúng tôi bao gồm:

- Dịch vụ tư vấn về điều kiện xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật

- Tư vấn chuẩn bị hồ sơ và soạn thảo hồ sơ theo quy định

- Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan trong quá trình người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam.

Để biết thêm về dịch vụ tư vấn và các dịch vụ có liên quan đến việc gia hạn thẻ tạm trú theo quy định xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được thông tin chi tiết.

(Xin vui lòng link vào những đường dẫn dưới đây để tìm hiểu từng trường hợp theo quy định của pháp luật)

- Thời hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú dài hạn cho người nước ngoài thuộc trường hợp được miễn giấy phép lao động tại Việt Nam

Thủ tục xin cấp thẻ  cho người nước ngoài là chủ công ty hoặc góp vốn vào công ty tại Việt Nam

- Thủ tục xin thẻ tạm trú cho vợ, chồng, con người nước ngoài làm việc tại Việt Nam