HỒ SƠ PHÁP LÝ ĐĂNG KÝ THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI


THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO TRẺ EM NƯỚC NGOÀI CÓ BỐ HOẶC MẸ LÀ NGƯỜI VIỆT NAM


THỦ TỤC XIN ĐỔI THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI


ƯU ĐIỂM, LỆ PHÍ LÀM THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Visumco xin cung cấp một số thông tin cơ bản về dịch vụ thẻ tạm trú bao gồm: ưu điểm, lợi ích và lệ phí cấp thẻ tạm trú.


Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động

Tư vấn dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động


Thẻ tạm trú có thời hạn bao lâu cho người nước ngoài ?

Thẻ tạm trú có thời hạn bao lâu cho người nước ngoài ?


Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú dài hạn 5 năm cho người nước ngoài

Dịch vụ cấp thẻ tạm trú dài hạn 5 năm cho người nước ngoài 


Dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú dài hạn cho người nước ngoài

Dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú dài hạn cho người nước ngoài tại Việt Nam


Những trường hợp được miễn giấy phép lao động

Những trường hợp người lao động nước ngoài nào được miễn giấy phép lao động tại Việt Nam ?


Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú 3 năm cho người nước ngoài

Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú 3 năm cho người nước ngoài